top of page

ved

Om ein ikkje har med eigen ved, må ein bestilla på førehand. 


Ved finst det i den svarte kistebenken (rett fram når ein kjem inn døra).

bottom of page