top of page

Eit djupdyk i iskalde openbaringar


Det har vore endå ein god månad for sauna, som det alltid ser ut til å vera. Dei av dykk som er del av denne semi-okkulte, semi-terapeutiske og fullstendig behagelege saunaen vår, har utvilsamt vore ivrige etter å læra om den siste utviklinga i den kollektive godhugen til vårt dampande pusterom.


For det første, med den uhemma entusiasmen til ein badstovegjengar som nettopp har oppdaga den perfekte temperaturen, introduserer me halvsesongkortet. Denne vesle perla vil gi deg fri tilgong(i kjernetida), for resten av sesongen, til bygdas nye (og kanskje einaste?) lavterskel møteplass.

For det andre, skal me leggja ut på ein spennande ekspedisjon inn i det iskalde domenet til kuldeeksponeringsvitskapen. Det har komme ut ein fascinerande studie i år, som bekrefter at det elska tidsfordrivet vårt med sauna og dens iskalde motstykke, det kalde stupet, ikkje berre kan gi næring til sjela, men også bidra til ein sunnare kropp. Ein kan hevda at saunaen ikkje berre er ein fristad for varme og avslapning, men også ein fristad for kroppslig forbetring og velvære.


 

Ny forskning

No kan du førebu deg på eit kort inntog i riket av vitskaplege intrigar.


I eit nyleg forskingsdokument prøvde forskarar å avdekkja verknaden av vanleg kuldeeksponering på den psykologiske statusen og fysiske samansetninga til friske unge soldatar i den tsjekkiske hæren. Ei gruppe på 49 mannlege og kvinnelege soldatar, i alderen 19-30 år, vart utsett for 8 vekers frostomfamning, både utandørs og innandørs.


Resultata, dei kjære badstoveentusiastane mine, var ikkje mindre enn forbløffande. I motsetning til kva ein kunne forventa, utløyste ikkje denne kjølige kuren angst. I staden opplevde deltakarane ein signifikant auke på 6,2 % i sjølvopplevd seksuell tilfredsheit, saman med ein signifikant auke på 6,3 % i sjølvopplevd helsetilfredsheit.


Men det er ikkje alt! Mannlege soldatar såg ein reduksjon på 1,3 % i midjeomkrins og ein reduksjon på 5,5 % i magefeitt. I heile testgruppa reduserte systematisk eksponering for kulde den opplevde angsten betydeleg.


Konklusjonen er at inkorporering av kaldvasseksponering i militære treningsrutinar ser ut til å vera ein glimrande idé, som gir fordelar både i mentalt velvære og fysisk form. Dette gir truverd til ideen om at den elska badstova vår, med dei iskalde stupebassenga sine og forfriskande temperaturendringar, verkeleg kan vera ein balsam for kropp og sjel.


Så, medan me solar oss i den brennande varmen frå badstova vår, la oss hugsa at kulda også har sin plass i det store teppet av dampande tilfredsstilling.
Comentarios


bottom of page